אתה גולש בקטגוריה: השרה רגב בכנס ראשי רשויות בדימונה