תנופת בנייה בדימונה

Pinterest LinkedIn Tumblr +

רמ”י הכריזה על זוכים בשני מכרזים בדרום; הראשון לרכישת זכויות חכירה במתחם לבניית 20 יח”ד בבנייה רשות מקרקעי ישראל הכריזה על ‘ורדים סיוון בע”מ’ כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במתחם לבניית 20 יח”ד בבנייה צמודת קרקע בשכונת יוני נתניהו, דימונה. למכרז זה הוגשה הצעה אחת.
המתחם ששווק במכרז הינו חלק מתכנית דימונה צפון מזרח שלב ב’ שעוסקת בהקמת שכונה חדשה בדימונה המתפרשת על שטח של כ- 1290 דונם בחלקה הצפון מזרחי של העיר, על שלוחה מעל נחל דימונה. התכנית כוללת שטח למגורים של כ-2,725 יח”ד למגורים, 2,597 מתוכם בבנייה רוויה (מתוכם 650 יח”ד קטנות של 80 מ”ר שטח עיקרי כולל ממ”ד המהוות 25% מסך כל יח”ד בבנייה רוויה), 70 יח”ד בבנייה צמודת קרקע וכן
כ-58 קוטג’ים. המגורים תוכננו כך שבכל יח”ד בהיקף השכונה ישתקף נוף רחוק ולאלו בתוכה ישתקף נוף קרוב של שטחים פתוחים וירוקים.
בנוסף, התכנית כוללת שטח של כ-208 דונם למוסדות ציבור, כ-3 דונם למסחר ומשרדים, כ-236 דונם לתשתיות דרכים וכ-582 דונם לשטחים פתוחים. בתכנית משולבים מבני ציבור וחינוך ובהם ביה”ס מקיף ויסודי הממוקמים דרומית לשכונה במתחם ייעודי לקרית חינוך כלל עירונית. כמו כן, יוקם פארק מרכזי בלב השכונה לרווחת תושביה כאשר תכנון תשתית הדרכים והמערכת התחבורתית יאפשר בעתיד להמשיך ולפתחם בהתאם לצורכי פיתוח וגידול באוכלוסיית העיר.

שתף ברשתות החברתיות.

התגובות סגורות