שיכון ובינוי אנרגיה ביטלה את הפרוייקט הסולרי ליד דימונה

Pinterest LinkedIn Tumblr +

השבוע נחתם הסכם בין חברת שיכון ובינוי לבין המדינה לביטול, בהסכמה הדדית, של הסכם הזיכיון למימון, תכנון, הקמה ותפעול של פרויקט לייצור חשמל סולארי בטכנולוגיה פוטו וולטאית בשילוב טכנולוגיה לאגירת אנרגיה בסוללות באזור דימונה.
אך השבוע בוטל ההסכם בין חברת הפרויקט לבין המדינה, בהסכמה הדדית, וחברת שיכון ובינוי תפצה את המדינה בסך של כ-20.5 מיליון שקל, בהסכמה, בניכוי החזר בגין תשלומים שבוצעו בגין פינוי שטח אש.
כן סוכם במסגרת ההסכם, כי תושב לחברת שיכון ובינוי אנרגיה ערבות החוזה בסכום של 40 מיליוני שקל, וכן הוסכם על ויתור הדדי על תביעות וטענות קיימות ועתידיות של המדינה וחברת הפרויקט בעקבות חתימת הסכם הביטול.

שתף ברשתות החברתיות.

התגובות סגורות