אתה גולש בקטגוריה: 70 דירות בשבוע אחד נמכרו בדימונה