תופעת של  יידוי אבנים על אוטובוסים בכביש דימונה באר שבע

תופעת יידוי אבנים בכביש דימונה באר שבע כמו גם בכבישי דימונה באר שבע וערד לא חדשה התופעה החלה כבר באינתיפאדה הראשונה, והמשיכה גם באינתיפאדה השנייה וממשיכה עד היום.

קרא עוד