אתה גולש בקטגוריה: תופעת של  יידוי אבנים על אוטובוסים בכביש דימונה באר שבע