אתה גולש בקטגוריה: רימון הלם התפוצץ בחצר ביתו של מ”מ ראש העיר