אתה גולש בקטגוריה: ראש העיר דימונה טס להביא עולים מאוקראינה