אתה גולש בקטגוריה: ראשוני החסידים מחסידות ‘גור’ – עברו לגור בדימונה