אתה גולש בקטגוריה: סוף סוף דימונה חוזרת לשגרת לימודם שלפני התפרצות הקורונה.