אתה גולש בקטגוריה: מאסר עולם לרוצח ראובן חנימוב ז”ל מדימונה