אתה גולש בקטגוריה: טיל נ”מ שנורה מסוריה התפוצץ סמוך לדימונה