אתה גולש בקטגוריה: הצהרת תובע הוגשה נגד שלושה חשודים תושבי דימונה