אתה גולש בקטגוריה: האב וילדיו דקרו את הקורבן פעם אחר פעם בדימונה