אתה גולש בקטגוריה: בדימונה נזרקו 212 מנות של חיסון