אתה גולש בקטגוריה: איך מצמצמים זמן מסך לילדים

חינוך ותרבות איך מצמצמים זמן מסך לילדים

איך מצמצמים זמן מסך לילדים

למרות היתרונות הטכנולוגיים של המסכים, זמן מסך מוגזם לילדים צעירים גוזל מהם את היכולת להשתמש בדמיונם, למסכים יש פוטנציאל להביא להתמכרויות הרסניות צעצועי מליסה ודאג מתמודדים עם הבעיה.